V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné informáciu o úmrtí fyzickej osoby prostredníctvom portálu eMortes poskytnúť len zákonom vymedzeným osobám, ktoré majú oprávnenie na získanie tejto informácie v zmysle § 76 zákona č. 581/2004 Z.z.

Iným osobám z uvedeného dôvodu nie je možné informáciu o úmrtí poskytovať.

Prihlásiť sa môže len užívateľ portálu na overenie PV a to rovnakým prihlasovacím menom a heslom.