Prihlásiť sa môže len užívateľ portálu na overenie PV a to rovnakým prihlasovacím menom a heslom.